Komunikat dla osób przystępujących w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r. do egzaminu radcowskiego w terminie dodatkowym - zmiana wytycznych MS i GIS

Poniżej zamieszczamy pismo w sprawie zmiany pkt 3.5 wytycznych MInistra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 maja 2020 r. dotyczących organizacji egzaminu radcowskiego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie.