Komunikat dla aplikantów radcowskich III roku

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od OIRP w Łodzi kolokwium z Prawa administracyjnego odbędzie się w dniu 8 października 2019 r.
W załączeniu aktualny harmonogram kolokwiów.