Kolokwium z prawa spółek handlowych - wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki kolokwium z prawa spółek handlowych z dnia 8 października 2018 r. wraz z wytycznymi do kazusu.