Kolokwium z prawa spółek handlowych w dniu 28 października 2019 roku - informacja

Informujemy, że aplikanci II roku przystępujący w dniu 28 października 2019 roku do kolokwium z prawa spółek handlowych winni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14, o godz. 16.15.