Kolokwium z prawa spółek handlowych i postępowania cywilnego - informacja

Informujemy, że pisemne kolokwium (termin dodatkowy oraz poprawkowy) z prawa spółek handlowych oraz postępowania cywilnego w dniu 8 października 2018 r. rozpocznie się o godz. 16.00 w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14.