Kolokwium z prawa gospodarczego - zakres pytań

W związku z zapytaniami dotyczącymi kolokwium z prawa gospodarczego co do zakresu obowiązujących pytań, informujemy, że, na podstawie wiadomości uzyskanych od KIRP, do 15 października 2018 r. KIRP przedstawi zaktualizowany wykaz pytań.
W oparciu o uzyskane informacje pytania zostaną zaktualizowane poprzez usunięcie pytań dotyczących nieobowiązujących aktów prawnych.

 

                                                                                                                                                             Prezydium OIRP w Łodzi