Kolokwium z prawa gospodarczego - ważny komunikat

W załączeniu przedstawiamy przesłane przez KIRP, zaktualizowane:

  1. Wykaz aktów prawnych nieobowiązujących na kolokwium z prawa gospodarczego,
  2. Wykaz zaktualizowanych pytań na kolokwium z prawa gospodarczego (pytania oznaczone kolorem czerwonym należy traktować jako skreślone).


                                                                                                                          Prezydium OIRP w Łodzi