Kolokwium z prawa gospodarczego - lista aplikantów

Poniżej zamieszczamy listę aplikantów radcowskich II roku przystępujących w dniu 27 października 2018 roku do kolokwium w formie ustnej z prawa gospodarczego.