Kolokwium z prawa cywilnego - wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki ostatniego kolokwium z prawa cywilnego wraz z wytycznymi.