Kolokwium z prawa administracyjnego - wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki kolokwium z prawa administracyjnego z dnia 19 listopada 2018 r. wraz z wytycznymi.