Kolokwium z prawa administracyjnego - wyniki

Poniżej prezentujemy wyniki kolokwium z prawa administracyjnego z dnia 8 października 2018 r. wraz z wytycznymi.