Kolokwium w dniu 9 września 2019 roku - informacja

Informujemy, że aplikanci I roku przystępujący w dniu 9 września 2019 r. do kolokwium z postępowania cywilnego winni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. sali na poziomie 2 w Expo-Łódź, o godz. 8.30.