Kolokwium w dniu 8 października 2019 roku - informacja

Informujemy, że aplikanci III roku przystępujący w dniu 8 października 2019 roku do kolokwium z postępowania administracyjnego winni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. sali na poziomie 2 w Expo-Łódź, o godz. 8.30.