Kolokwium w dniu 28 maja 2019 roku

Informujemy, że aplikanci II roku przystępujący w dniu 28 maja 2019 r. do kolokwium z KPK winni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. sali na poziomie 2 w Expo-Łódź, o godz. 8.15.