Kolokwium w dniu 2 września 2019 roku - ważna informacja

Informujemy, że aplikanci II roku przystępujący w dniu 2 września 2019 r. do kolokwium z postępowania karnego winni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14, o godz. 15.45.