Kolokwium w dniu 13.11.2019 - komunikat

Informujemy, że aplikanci III roku przystępujący w dniu 13 listopada 2019 roku do kolokwium z postępowania administracyjnego winni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14, o godz. 15.45.