Kolokwium w dniu 11 października 2019 roku - informacja

Informujemy, że aplikanci I roku przystępujący w dniu 11 października 2019 roku do kolokwium z postępowania cywilnego winni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. w sali wykładowej w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14, o godz. 15.15.