Kolokwium pisemne w dniu 25 listopada 2019 roku - informacja

Informujemy, że aplikanci przystępujący do kolokwiów pisemnych w dniu 25 listopada 2019 r. z Prawa cywilnego, Prawa spółek handlowych oraz Prawa rodzinnego i opiekuńczego powinni stawić się w miejscu przeprowadzania kolokwium, tj. w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14, o godz. 16.15.