Kim jest radca prawny i jak może ci pomóc?

 

Wykonywanie  zawodu  radcy  prawnego  polega  na  pomocy  Państwu  w rozwiązywaniu problemów prawnych poprzez bieżące doradztwo prawne, reprezentowanie przed sądami czy sporządzanie projektów umów i dokumentów.

Radcowie prawni do wykonywania zawodu przystępują po skończonych wyższych studiach prawniczych oraz odbyciu trzyletniej aplikacji (praktyczna nauka wykonywania zawodu), zakończonej egzaminem przed komisją powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Informację, czy dana osoba posiada uprawnienia radcy prawnego można uzyskać (ale także sprawdzić) w Krajowej Izbie Radców Prawnych i w każdej z okręgowych izb radców prawnych w Polsce.

Zajmujemy się obsługą prawną tak przedsiębiorców (np. spółek, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), urzędów administracji (np. skarbowych, gmin czy pracy), instytucji publicznych (muzeów, szkół, szpitali) jak i osób fizycznych. 
Obsługując przedsiębiorców prowadzimy bieżącą obsługę prawną, negocjujemy i sporządzamy projekty umów, obsługujemy zgromadzenia wspólników, przygotowujemy opinie prawne, regulaminy, pisma procesowe czy wreszcie zastępujemy przedsiębiorców przed sądami, organami podatkowymi i administracji.

W ramach obsługi urzędów administracji wykonujemy czynności zmierzające do  zapewnienia legalności jej działania tworząc między innymi projekty umów, uchwał organów samorządu, decyzji administracyjnych oraz reprezentując te organy przed sądami.

Poszukujące pomocy prawnej osoby fizyczne zainteresowane są rozwiązywaniem życiowych problemów związanych z uszkodzeniem ciała, pomocą w sprawach rodzinnych (rozwody i związane z tym podziały majątku), spadkowych, odzyskania należności czy kwestiami dotyczącymi prawa pracy, ubezpieczeń społecznych lub nieruchomości i własności lokali - zapewniamy w tym wypadku oczywiście tak porady prawne jak i reprezentowanie przed sądami.

Wykonujemy swój zawód w kancelariach, spółkach, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o współpracy, o obsługę prawną)
Wykonując zawód zaufania publicznego zobowiązani jesteśmy do zachowania w tajemnicy wszystkiego czego dowiedzieliśmy się od Państwa udzielając pomocy prawnej. Nadmienić także należy, iż każdy z nas posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Reprezentując Państwa przed sądami (powszechnymi - Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi i przed Sądem Najwyższym oraz administracyjnymi – Wojewódzkim i Naczelnym) oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym występujemy w urzędowym stroju - czarnych togach z niebieskimi żabotami.
Wykonywanie zawodu radcy prawnego podobnie jak i adwokata - polega na świadczeniu pomocy prawnej również w postępowaniu karnym oraz postępowaniu o przestępstwa skarbowe. .

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Z obowiązującym tekstem ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych mogą Państwo zapoznać się  klikając link po prawej stronie

Mediacja - czym jest i kto się nią zajmuje

Mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron (jednej, kilku) w konflikcie, w obecności bezstronnej, neutralnej trzeciej osoby(jednej, kilku).

Tylna 14 – czasopismo Radców Prawnych w Łodzi

Najnowszy numer Tylnej 14 już dostępny.

Tylna 14 to wydawane od ponad 5 lat czasopismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Bądź na bieżąco z informacjami na temat naszej społeczności.