Współpraca z WPiA UŁ

25 Maja 2023

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Henri Capitant oraz Uniwersytet Łódzki zapraszają do udziału w międzynarodowym kongresie prawniczym nt. „Odpowiedzialność za środowisko”, który będzie miał miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 5-7 czerwca 2023 r. Oprócz trzech głównych sesji poświęconych odpowiednio problematyce odpowiedzialności za środowisko w prawie cywilnym, administracyjnym i karnym, w ramach wydarzenia odbędą się również liczne interesujące warsztaty i spotkania nieformalne. Sesje plenarne są tłumaczone symultanicznie na język polski.

Za uczestnictwo w Kongresie udzielane są punkty szkoleniowe. 

Więcej informacji i rejestracja pod linkiem: https://www.henricapitant.org/actions/jipologne2023/

Szczegółowy program w załączeniu. 

Serdecznie zapraszamy! 

dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UŁ 

adw. Alicja Bień 

link
11 Maja 2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w XII Forum Prawa Spółek „Nadzór i kontrola w spółkach handlowych”, która odbędzie się 19 maja br. w formie hybrydowej.

Termin zgłaszania chęci uczestnictwa jest do dnia 17 maja 2023 roku za pośrednictwem formularza online lub na adres e-mail: prawospolek@wpia.uni.lodz.pl

Uczestnictwo dla radców prawnych jest bezpłatne.

Szczegółowy porządek obrad w załączeniu. 

link
2 Marca 2023

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru Lwartalnika Prawa Podatkowego, który dostępny jest pod adresem: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/issue/view/1356

15 Listopada 2022

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o powstaniu Kolegium Doktorskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – nowej inicjatywy badawczo-dydaktycznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kolegium Doktorskie zostało stworzone z myślą o wsparciu w przygotowaniach do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 

Aby umożliwić uczestnictwo w zajęciach, biorąc pod uwagę zaangażowanie zawodowe Uczestników, przy jednoczesnym spełnianiu postulatów work-life balance, opracowany program przewiduje zjazdy w soboty, raz w miesiącu. Potrwają one trzy semestry.

Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej, co umożliwi uczestnictwo wszystkim chętnym, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje i zapisy możliwe są pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/kolegiumdoktorskie

Kształcenie w ramach Kolegium Doktorskiego jest odpłatne. Dla radców prawnych obowiązuje 5% rabat od obowiązującej opłaty!

link
11 Listopada 2022

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo C.H.Beck i Ośrodek Naukowo – Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej zapraszają na IV Forum Prawa Procesowego Cywilnego pt. „Aktualne problemy praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym”, które odbędzie 18 listopada 2022 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŁ w Łodzi, w trybie hybrydowym.

W tym roku Forum będzie poświęcone aktualnym problemom praktyki sądowej w postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem zmian kodeksu postępowania cywilnego, których projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie skierowano do podkomisji stałej (druk nr 2650).

Problematyka objęta tytułem poszczególnych wystąpień Referentów, z jednej strony nawiązuje do regulacji wprowadzonych ostatnio w obrębie postępowania cywilnego i których projekt zmian został przekazany na drogę legislacyjną, z drugiej zaś – dotyczy zagadnień procesowych wyłaniających się szczególnie w ostatnim czasie na tle skargi pauliańskiej.

Udział w Forum jest odpłatny. Radcy prawni łódzkiej OIRP otrzymują rabat w wysokości 15%, podając kod zawarty w załączeniu, razem z programem Forum.

Łódzka OIRP jest jednym z partnerów tegorocznej konferencji. 

Szczegółowe informacje w załączniku oraz pod linkiem: https://www.akademia.beck.pl/szkolenie/1153-iv-forum-prawa-procesowego-cywilnego-aktualne-problemy-praktyki-sadowej-w-postepowaniu-cywilnym

link
Zobacz także