Aktualności samorządowe

24 Marca 2023

Szanowni Państwo, 

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych, na szkolenie, które odbędzie się w dniach 11-14.05.2023r. w hotelu Bachleda Kasprowy w Zakopanem

ZA SZKOLENIE UCZESTNIK OTRZYMA 40 PKT. SZKOLENIOWYCH.

Szczegółowe informacje w załączeniu. 

link
21 Marca 2023

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w XXVII szkoleniu, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2023 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia wraz z programem znajdują się w załączeniu.

Szkolenie ma charakter odpłatny.

UWAGA! Zgodnie z informacją Organizatora, z przyczyn technicznej osoby które będą uczestniczyły w szkoleniu online nie będą miały przyznanych punktów szkoleniowych

link
21 Marca 2023

Termin: 13 kwietnia 2023r. godz. 16.30|
Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wybrane zagadnienia prawne dotyczące rozliczenia podatku za rok 2022.
Prowadząca: r.pr. Kamila Chmielecka
Miejsce: Hotel Mercure Piotrków Tryb. Vestil.

Termin: 20 kwietnia 2023r. godz. 16.30 (3x45min.)
Temat:
1/ Przedmiotowa zmiana powództwa w toku postępowania sądowego w kontekście art. 321 § 1 K.p.c.
2/ Problematyka dowodowa w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Prowadzący – SSO Jarosław Gołębiowski
Miejsce: Piotrków Tryb. Hotel Mercury Vestil

Termin 25 maja 2023 od godz. 16.30 w Piotrkowie Tryb. – Hotel Mercure Vestil  odbędzie się trzygodzinne szkolenie (3×45 min.).
Temat: Aktualne kierunki w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów administracji na tle wybranych zagadnień regulowanych ustawami:
– Prawo o ruchu drogowym,
– o kierujących pojazdami,
– o dodatku węglowym,
– o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Prowadzący – radca prawny Marek Woźniak

20 Marca 2023

Szanowni Państwo,

W załączeniu prezentujemy:

  1. Uchwałę Nr 917/XI/2023 Prezydium KRRP z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego oraz
  2. Uchwałę Nr 913/XI/2023 Prezydium KRRP z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej.

Zachęcamy do zapoznania.

link
19 Marca 2023

Szanowni Państwo

Od 1 kwietnia 2023 roku następuje zmiana cen kart sportowych ze względu na przeprowadzaną waloryzację.

W związku z tym płatności cykliczne zostały wyłączone co oznacza, że użytkownik karty powinien ponownie założyć cykliczną płatność.

Jeśli użytkownik karty nie zrobi tego do końca 20- 03-2023 roku wówczas od 1 kwietnia nie będzie mógł skorzystać z karty.

Zobacz także