Aktualności samorządowe

21 Listopada 2023

Informujemy, że losowanie radców prawnych, którzy zadeklarowali chęć świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku zostanie przeprowadzone w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 9.30 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

link
21 Listopada 2023

W załączeniu przekazujemy materiały ze szkolenia pt. „e-doręczenia, informacje praktyczne, założenie konta adresowego”.

link
20 Listopada 2023

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 31 grudnia 2023 r. kończy się Cykl Szkoleniowy (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust. 3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

link
19 Listopada 2023

W załączeniu przekazujemy materiały ze szkolenia pt. „Wdrożenie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych”.

link
15 Listopada 2023

Szanowni Państwo,

W imieniu Profesora Wojciecha J. Katnera, Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ zapraszam zainteresowanych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich do uczestnictwa w spotkaniu naukowym – seminarium doktorskim w dniu 16 listopada 2023 roku w sali 1.17 Wydziału Prawa i Administracji UŁ ul. Kopcińskiego 8/12 (1 piętro, beczka A).

Tematem spotkanie będzie „Spółka Europejska jako pierwsza spółka o modelu monistycznym w prawie polskim”, a przedstawi go Pan mgr Michał Pytkowski, doktorant WPiA UŁ.

Zobacz także