IX ZJAZD KATEDR POSTĘPOWANIA KARNEGO ŁÓDŹ, 16 – 18 WRZEŚNIA 2019 r.

Szanowni Państwo,

miło nam zaprosić Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi do udziału w IX Zjeździe Katedr Postępowania Karnego - Quo vadit processus criminalis ? Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania , który odbędzie się w dniach 16 – 18 września 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. dr Stefana Kopcińskiego 8/12 w Łodzi. Podczas Zjazdu wręczona zostanie Księga Jubileuszowa wieloletniemu Kierownikowi Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Prof. zw. dr hab. Tomaszowi Grzegorczykowi.

Zainteresowani uczestnictwem Radcowie prawni proszeni są o dokonywanie zapisów u Pani Ewy Kawczyńskiej w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, nr tel. (42) 6734105 wew. 26 , adres e-mail: ewa.kawczynska@oirplodz.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019r. Liczba miejsc jest ograniczona. Za udział w Konferencji przyznane będą punkty szkoleniowe. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czasie przerwy obiadowej możliwe jest skorzystanie, we własnym zakresie, z oferty bufetu znajdującego się w budynku B na parterze.    

Program ramowy Zjazdu – w załączeniu.