IV. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NT. ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W imieniu Organizatorów: 
dr Anny Górczyńskiej – kierownika Centrum Zamówień Publicznych i PPP UŁ, 
prof. Marii Królikowskiej-Olczak – kierownika Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego UŁ 
oraz Pani Prezydent Miasta Łodzi - Hanny Zdanowskiej

serdecznie zapraszamy na  kolejną już

IV Międzynarodową Konferencję z cyklu Reforma Prawa Zamówień Publicznych nt. ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

która odbędzie się w dniu 29 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 
Początek konferencji: godz. 10.00. Planujemy obrady do godz. 16.30.

W tym roku konferencja obejmie panele dyskusyjne nt.:

·         Zamówienia publiczne a prawo pracy 

·         Transgraniczne świadczenie pracy

·         Zamówienia publiczne a konwencje Międzynarodowej Organizacja Pracy

·         Warunki społeczne w procedurze udzielania zamówienia publicznego

·         Zastrzeżone zamówienia publiczne

Goście specjalni:
-  prof. Chris Bovis, Hull University, Wielka Brytania
-  prof. Daniele Senzani, Bolonia University, Włochy

Zainteresowanych udziałem w dyskusjach panelowych prosimy o kontakt z organizatorami.

Konferencja jest odpłatna. Opłata konferencyjna wynosi 250,00 zł

Płatności należy dokonać na konto PeKaO S.A. II O/Łódź 46 1240 3028 1111 0010 7248 9900 z dopiskiem zp2017 + imię i nazwisko do dnia 15 maja 2017 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: aczernek@wpia.uni.lodz.pl podając w tytule zp2017