INFORMACJA W SPRAWIE ULG W ZAKRESIE UISZCZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

INFORMACJA W SPRAWIE ULG W ZAKRESIE UISZCZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

W związku ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i napływającymi w ostatnim czasie wnioskami o zawieszenie lub obniżenie składki członkowskiej radców prawnych zrzeszonych
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi z uwagi na skutki tego stanu dla prowadzenia działalności zawodowej Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi uprzejmie informuje, że zasady udzielania ulg w zakresie uiszczania składki członkowskiej regulowane są przepisami Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych  – Załącznika do Uchwały Nr 125/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych (Biblioteka Prawa Samorządowego Krajowej Izby Radców Prawnych: http://bibliotekakirp.pl/files/original/cd76b4d1134d7672110d0862c40394c9.pdf). Kierowane w tym zakresie, zgodnie z powołaną Uchwałą, wnioski w sprawach indywidualnych rozpatrywane będą niezwłocznie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Radców Prawnych we współpracy z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych na bieżąco monitoruje sytuację zawodową radców prawnych i aplikantów radcowskich w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podejmowania odpowiednich działań w tym zakresie, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji.

 

 

Grzegorz Wyszogrodzki

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi