Informacja w sprawie pełnienia funkcji kuratora w sprawach cywilnych dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane

W związku z koniecznością  przesłania do Sądu  Rejonowym w Łowiczu  I Wydział Cywilny listy radców prawnych, którzy wyrażą  gotowość podjęcia się pełnienia funkcji kuratora w sprawach cywilnych dla strony, której  miejsce pobytu nie jest znane,  Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi  zwraca się z prośbą o przesłanie w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, 90-324 Łódź, ul. Tylna 14, pisemnej deklaracji osób, wyrażających gotowości podjęcia się pełnienia funkcji kuratora. 

W przypadku zadeklarowania przez zainteresowanych radców prawnych gotowości podjęcia się pełnienia funkcji kuratora w sprawach cywilnych dla strony, której  miejsce pobytu nie jest znane, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi przedmiotową listę prześle do Sądu Rejonowego w Łowiczu Wydział I Cywilny.