Informacja Prezesa KRRP o bieżących działaniach 25-29 maja 2020 r.

Szanowni Państwo

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie podejmowanych przez nas działań w ostatnich dniach. Upłynął kolejny tydzień intensywnej pracy, skoncentrowanej w dużej mierze na wypracowaniu optymalnych rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie wyborów w naszym samorządzie w czasie panującej pandemii koronawirusa. Sytuacja rozwija się dynamicznie, zmuszając do działania pod presją czasu i nie dając komfortu na wypracowanie rozwiązań w szerokich wewnątrzsamorządowych konsultacjach. W ubiegłą sobotę przesłaliśmy materiały do członków Krajowej Rady. Niektórzy z członków KRRP odnosili się do propozycji Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji. Pozwoliło to na przedłożenie naszej koncepcji Ministerstwu Sprawiedliwości. Wielkimi krokami zbliża się egzamin radcowski, którego bezpieczna organizacja absorbuje obecnie wszystkie okręgowe izby i jest przedmiotem naszej szczególnej uwagi i troski. W fazie końcowej jest opracowanie składające się opinii Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu i ekspertyz w zakresie bezpiecznego używania w działalności zawodowej radców prawnej  korespondencji mailowej oraz platform do przeprowadzania wideokonferencji.

O kolejnych wydarzeniach i podejmowanych przez nas inicjatywach, będziemy informować na bieżąco.

 

Posiedzenie Prezydium KRRP

W mijającym tygodniu Prezydium KRRP dwukrotnie zajmowało się bieżącymi kwestiami podczas wideo-spotkań w poniedziałek 25 maja i środę 27 maja br., koncentrując się na kwestiach dotyczących działań legislacyjnych umożliwiających realizację procesu wyborczego w samorządzie radców prawnych podczas pandemii koronawirusa, jak również na organizacji wideo-spotkania oraz głosowań nad uchwałami KRRP przez członków Krajowej Rady w sobotę 6 czerwca br.

W dniach 27 i 28 maja br. członkowie Prezydium KRRP głosowali nad uchwałami w sprawie zmian w komisjach na egzamin radcowski w roku 2020 w Izbach: białostockiej, krakowskiej i warszawskiej.

Ponadto w środę odbyło się wideo-spotkanie członków Wyższej Komisji Rewizyjnej, którego efektem – po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Skarbnika KRRP dokumentami w zakresie wykonania budżetu 2019, sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta – było podjęcie uchwały

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Krajowej Izby Radców Prawnych za 2019 r.

 

Działania legislacyjne

Wybory samorządowe w okresie pandemii koronawirusa

W dniu 26 maja br. Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji skierował pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości zawierające propozycję projektu zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie, w jakim umożliwiłaby ona bezpieczne przeprowadzenie procedury wyborów w samorządzie radców prawnych.   

Odnieśliśmy wrażenie, że proponowane rozwiązania są akceptowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W załączeniu przesyłamy pismo, o którym mowa powyżej.

 

Działania informacyjne

Opinie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

W zakładce COVID-19 opublikowaliśmy:

 

Informatory i poradniki

 

Doskonalenie zawodowe

Niezmiennie monitorujemy obszar doskonalenia zawodowego radców prawnych oferując kolejne szkolenia e-learningowe i dokonując ewaluacji naszej oferty, by dostosować ją do oczekiwań i potrzeb członków naszego samorządu. W załączeniu informacje statystyczne dotyczące korzystania ze szkoleń przez radców prawnych.

 

Inne informacje

Najnowszy numer „Radcy Prawnego” dostępny na stronie kirp.pl

W dniu dzisiejszym opublikowane zostało na stronie KIRP najnowsze wydanie dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

Z zawartością czasopisma można zapoznać się pod linkiem https://kirp.pl/publikacja/radca-prawny-nr-189-maj-czerwiec-2020/

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych