Informacja o terminach kolokwiów dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2018

Informacja o terminach kolokwiów

dla aplikantów OIRP w Łodzi w roku szkoleniowym 2018

 

Prezydium Rady OIRP w Łodzi informuje o wyznaczeniu terminów kolokwiów w roku szkoleniowym 2018.

Przypominamy Państwu, iż zgodnie z treścią regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej kolokwia przeprowadza się do dnia 15 grudnia danego roku szkoleniowego. Jednocześnie informujemy, że z jednego przedmiotu planowane jest wyznaczanie nie więcej niż trzech terminów kolokwium.

Wszystkie wskazane poniżej kolokwia ustne odbywać się będą w siedzibie OIRP w Łodzi przy ul. Tylnej 14. Miejsca odbywania i godziny rozpoczęcia kolokwiów pisemnych zostaną przedstawione w terminach późniejszych.

 

Terminy:

I rok aplikacji

 1. 26 maja 2018 r. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pierwszy termin, kolokwium ustne;
 2. 26 czerwca 2018 r. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium ustne;
 3. 4 września 2018 r. postępowanie cywilne, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 4. 8 października 2018 r. postępowanie cywilne, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne;
 5. 13 listopada 2018 r. prawo cywilne, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 6. 6 grudnia 2018 r. prawo cywilne, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne.

 

II rok aplikacji

 1. 4 kwietnia 2018 r. prawo rodzinne i opiekuńcze, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 2. 21 maja 2018 r. prawo rodzinne i opiekuńcze, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne;
 3. 30 maja 2018 r. prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 4. 9 lipca 2018 r. prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne;
 5. 18 września 2018 r. prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 6. 8 października 2018 r. prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne;
 7. 27 października 2018 r. prawo gospodarcze, pierwszy termin, kolokwium ustne;
 8. 19 listopada 2018 r. prawo gospodarcze, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium ustne.

 

III rok aplikacji

 1. 16 czerwca 2018 r. zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, pierwszy termin, kolokwium ustne;
 2. 2 lipca 2018 r. zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium ustne;
 3. 8 października 2018 r. prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe, pierwszy termin, kolokwium pisemne;
 4. 19 listopada 2018 r. prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo finansowe i podatkowe, pierwszy dodatkowy termin oraz termin poprawkowy, kolokwium pisemne.