Informacja o terminach kolokwiów

W załączeniu przedstawiamy informację o terminach kolokwiów w roku szkoleniowym 2019. Dodatkowo, przentujemy również uchwałę Prezydium Rady OIRP w Łodzi z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących podczas kolokwiów dla aplikantów I, II i III roku aplikacji przy OIRP w Łodzi. Prosimy o szczegółowe zapoznanie.