Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z objęciem ubezpieczeniem zawodowym radców prawnych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi informuje, że w związku z zawarciem przez Krajową Radę Radców Prawnych z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. z siedzibą w Warszawie umowy generalnej dotyczącej ubezpieczenia zawodowego radców prawnych, dane osobowe radców prawnych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru wpisu na listę radców prawnych, numeru PESEL oraz adresu do korespondencji zostaną udostępnione temu ubezpieczycielowi, a także przekazane do Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającej jako podmiot przetwarzający, będącej brokerem obsługującym umowę generalną dotyczącą ubezpieczeń dla radców prawnych, w tym proces obowiązkowego ubezpieczenia radców prawnych.

W związku z koniecznością przekazania danych osobowych do wskazanych wyżej odbiorów, przekazujemy zaktualizowaną informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi.