Informacja o liczbie uzyskanych przez kandydatów punktów z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2018 r.

Informacja o liczbie uzyskanych przez kandydatów punktów  z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2018 r.