INFORMACJA dotycząca punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2017

INFORMACJA

 

dotycząca punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku kalendarzowym 2017 (pierwotnie przewidzianych dla organizacji pozarządowych)

 

 

W związku z napływającymi z Powiatów informacjami  dotyczącymi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i ich lokalizacjami (pierwotnie przewidzianymi dla organizacji pozarządowych) w załączeniu przekazujemy szczegółowe dane, które będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji uzupełniać. Zwracamy przy tym uwagę, iż są to punkty przewidziane do obsady przez radców prawnych i adwokatów, przy czym radcowie będą wykonywać obsługę w poniedziałki, wtorki i co drugą środę a adwokaci w czwartki, piątki i co drugą środę.

 

 

  1. Powiat Łódzki Wschodni

Punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Gminie Koluszki- w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65.