Informacja dotycząca kolokwium w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Wszyscy aplikanci przystępujący do kolokwium w dniu 9 kwietnia 2019 r. z Prawa rodzinnego i opiekuńczego mają obowiązek stawić się na godz. 8.15 w miejscu przeprowadzenia kolokwium, tj. w sali na poziomie 2 w Expo-Łódź przy al. Politechniki 4.