Informacja dla osób wpisanych na listę aplikantów radcowskich na posiedzeniu Rady OIRP w Łodzi w dniu 15 października 2018 r.

Informacja dla aplikantów radcowskich wpisanych na listę aplikantów radcowskich
na posiedzeniu Rady OIRP w Łodzi w dniu 15 października 2018 r.

 

Zgodnie z § 5 Uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych informujemy, że obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich.

Wysokość składki członkowskiej dla aplikantów radcowskich wynosi 20 zł miesięcznie, wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.