Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego w dniach 24 – 27 marca 2020 r.

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu radcowskiego
w dniach 24 – 27 marca 2020 r.

Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2019 r. wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2020 r. – przez osoby, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych oraz w terminie do dnia 3 marca 2020 r. – przez osoby, które odbyły aplikację radcowską.

Poniżej udostępniamy:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób po ukończeniu aplikacji radcowskiej. 
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dla osób przystępujących z art. 25. 
  • kwestionariusz osobowy 

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2020 roku dostępne jest pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2020-r