Informacja dla interesantów biura OIRP Łódź

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią wirusa COVID - 19 w Polsce i wprowadzonymi ogólnokrajowymi ograniczeniami oraz środkami bezpieczeństwa, w załączeniu poniżej przedstawiamy przygotowaną w powyższym zakresie informację dla interesantów biura OIRP Łódź. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z opisaną informacją.