I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania”

Szanowni Państwo, 

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na I Międzynarodową Konferencję Naukową „Nowe formy zatrudnienia. Aktualne problemy i przyszłe wyzwania”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniach 26-27 listopada 2018 r. Konferencja organizowana jest przez Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakład Prawa Pracy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 
Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji nad nowymi formami zatrudnienia pracowników, których pojawienie się związane jest z dążeniem do coraz większej elastyczności w stosunkach zatrudnienia. Mamy nadzieję, że tematyka Konferencji spotka się z Państwa zainteresowaniem. 

Szczegóły dotyczące Konferencji znają Państwo na stronie internetowej www.labourlaw.ur.edu.pl oraz w załączniku do niniejszej wiadomości. 

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Jerzy Wratny - Przewodniczący Komitetu Naukowego                                                                                      dr Agata Ludera-Ruszel - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego