I Kongres Edukacji Prawnej

W dniu 11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się I Kongres Edukacji Prawnej, organizowany przez Fundację Teneo i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

I Kongres Edukacji Prawnej to pierwsze ogólnopolskie forum wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem prawniczym a pedagogicznym w celu znalezienia najlepszych rozwiązań formalnych i merytorycznych dla udoskonalenia nauczania elementów prawa w systemie edukacji.

Podnoszenie świadomości prawnej obywateli, również tych najmłodszych, w dobie często zmieniającego się i coraz bardziej skomplikowanego prawa, staje się koniecznością. Jest to również istotny element budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Z tego też względu podczas Kongresu zostaną poruszone tematy związane z szansami i wyzwaniami w zakresie edukacji prawnej, czy najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Uczestnikami Kongresu będą przede wszystkim eksperci z zakresu edukacji, środowisko nauczycielskie i akademickie, przedstawiciele zawodów prawniczych oraz wszystkie osoby zainteresowane znaczeniem prawa w życiu codziennym.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej wydarzenia pod adresem: www.kongres.teneo.org.pl

Szczegółowy program Kongresu znajduje się w załączeniu poniżej.