Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up

W ramach Projektu JEREMIE2 uruchomiono Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up, na cele inwestycyjno- obrotowe - Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa - która udzielana jest w kwotach od 5 do 70 tys. zł. Preferencyjnie oprocentowanie - od 0,15 do 5 % w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 3 letnim okresie spłaty, wynosi 0,5 % w skali roku).
 
Wsparcie w ramach Projektu JEREMIE2 może być przeznaczone w szczególności na:
• wykonanie robót budowlanych,
• nabycie lub wytworzenie maszyn, urządzeń, wyposażenia,
• nabycie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
• nabycie pojazdów,
• nabycie nieruchomości (z zastrzeżeniem, że finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych w ramach pożyczki). Zakup nieruchomości, aby stanowił koszt kwalifikowany, musi być bezpośrednio związany z podstawową działalnością gospodarczą Pożyczkobiorcy,
• nabycie środków obrotowych poprzez zakup towarów handlowych lub surowców produkcyjnych, który ma na celu rozwój przedsiębiorstwa.
 
Więcej informacji na stronie: www.larr.pl lub pod nr tel.: 42 664 30 43.