Finał Tygodnia Mediacji 2019

Szanowni Państwo,
W związku z finałem Tygodnia Mediacji 2019 informujemy, że w piątek (18.10.19) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej 430, 4 piętro w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, al. Kościuszki 107/109 odbędzie się symulacja mediacji. Do udziału w symulacji przygotowanej przez członków Łódzkiego Porozumienia Mediatorów pragniemy zaprosić również sędziów w przekonaniu, że aktywne uczestniczenie w takim eksperymencie daje najlepszą sposobność do zrozumienia odmiennych procesów, jakie zachodzą w trakcie mediacji, od tych które towarzyszą procedurze sądowej.
Po zakończeniu symulacji mediacji Prezes WCAM Andrzej Misiak, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS Marzena Korzeniewska oraz r.pr. Aleksandra Krysztofiak, reprezentująca Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, będą komentowali przebieg mediacji. Dodatkowo planowana jest dyskusja m.in. na proponowane poniżej tematy:

  • kierować, czy nie kierować do mediacji, czy jest jeden klucz do tak postawionego pytania?
  • zmiany kpc ich wpływ na postępowania mediacyjne zlecone i rozpoczęte przed wejściem zmiany przepisów KPC oraz wpływ tych zmian postępowania w przyszłości;
  • tryb kierowania sprawy do mediacji (na jakim etapie postępowania, czy na posiedzeniu niejawnym, czy po przeprowadzeniu rozprawy, czy razem z wyznaczonym terminem rozprawy);
  • posiedzenie przygotowawcze, czy może stać się dobrym instrumentem w przekonaniu stron o wartościach i korzyściach płynących z mediacji;
  • zagadnienia praktyczne: dostęp do portalu informacyjnego dla mediatorów - automatyczny dostęp po skierowaniu sprawy.

Plan spotkania:
13:00 | Rozpoczęcie spotkania
13:15 | Rozpoczęcie symulacji mediacji 14:30 | Debata

Serdecznie zapraszamy Państwa na to wydarzenie podsumowujące Tydzień Mediacji.