Egzamin radcowski - treść zawiadomień z Komisji 1 i Komisji 2

Poniżej zamieszczamy zawiadomienia dotyczące egzaminu radcowskiego z Komisji egzaminiacyjnej nr 1 i Komisji egzaminiacyjnej nr 2.