Egzamin radcowski - LEX DVD

Szanowni Państwo,

W czasie egzaminów radcowskich aplikanci będą mieli możliwość korzystanie z programu LEX DVD. Ponieważ wersja ta nieco różni się od wersji online, Woltrs Kluwer Polska Sp. z o.o. przygotowała nagranie pokazujące obsługę i pracę z LEX DVD. Nagranie ze szkolenia dostępne jest pod adresem: https://vimeo.com/395104224/b3680672d9