Dyrektywa o prawie do obrońcy - szkolenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Szanowni Państwo,

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym unijnej dyrektywy o prawie dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym. Szkolenie jest prowadzone w ramach projektu „Strengthening procedural rights in criminal proceedings: effective implementation of the right to lawyer/legal aid under the Stockholm Programme” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Szkolenie kierowane jest do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz funkcjonariuszy Policji.

Szkolenie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowane zostaną standardy dostępu do obrońcy w postępowaniu karnym wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 6 ust. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Natomiast w drugiej części przeanalizowane zostaną normy wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w dniu 14 marca 2018 r. w godzinach 17.00-19.00 (ul. Wólczańska 199). Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w szkoleniu do 13 marca 2018 r. na adres mailowy b.grabowska@hfhr.org.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Z wyrazami szacunku,
dr Barbara Grabowska-Moroz
Koordynator programu "Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości"
Helsińska Fundacja Praw Człowieka