Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. - założenia aksjologiczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. „Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. - założenia aksjologiczne”, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź. W załączeniu przedtsawiamy szczegółowy program konferencji.