Aktualności samorządowe
KLUB SENIORA


 

Więcej
 
Informacje prawne związane z epidemią COVID-19

Informacje prawne związane z epidemią COVID-19 - specjalna zakładka na stronie na stronie kirp.pl

Więcej
 
Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań

Ankieta HFPCz ws. przewlekłości postępowań

Więcej
 
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska

Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Więcej
 
Informacja w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz jego Zastępców.

Informacja w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi  oraz jego Zastępców.

Więcej
 
Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa (przyjęta w dniu 25 marca 2020 r.)

Więcej
 
Stypendium IBA i Komisji Zagranicznej KRRP

Stypendium dla radców prawnych/aplikantów do 35 roku życia w wysokości równowartości 500 $, którzy uzyskają stypendium Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników

Więcej
 
Ubezpieczenie od utraty dochodów dla radców prawnych - informacje

Ubezpieczenie od utraty dochodów dla radców prawnych - informacje

Więcej
 
Akcja #RatujBiznes a podatek VAT

Stanowisko Rzecznika MŚP w sprawie obciążenia podatkiem VAT świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców prawnych

Więcej
 
Tarcza antykryzysowa - wsparcie radców prawnych

Tarcza antykryzysowa - wsparcie radców prawnych

Więcej
 
Koronawirus a rynek prawniczy

Koronawirus a rynek prawniczy.

Więcej
 
Informacja dla użytkowników kart Fitprofit i Fitsport

Informacja dla użytkowników kart Fitprofit i Fitsport

Więcej
 
INFORMACJA W SPRAWIE ULG W ZAKRESIE UISZCZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

INFORMACJA W SPRAWIE ULG W ZAKRESIE UISZCZANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Więcej
 
Mediuj, nie pozywaj

“Mediuj, nie pozywaj”. Bezpłatna pomoc mediacyjna Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych

Więcej
 
WYBORY DO ORGANÓW I NA FUNKCJE W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W 2020 R. KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW ZEBRAŃ REJONOWYCH ORAZ ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO

WYBORY DO ORGANÓW I NA FUNKCJE
W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W 2020 R.
KOMUNIKAT 
z dnia 24 marca 2020r.

Więcej
 
Zmiana terminu VII Mistrzostw Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu oraz w biegu na 10 km

Zmiana terminu VII Mistrzostw Radców Prawnych w biegu na dystansie Półmaratonu oraz w biegu na 10 km

Więcej
 
Uchwała Nr 7/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 19 marca 2020 roku

Uchwała Nr 7/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przesunięcia terminów zebrań zwoływanych dla poszczególnych rejonów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi ​

Więcej
 
KANCELARIA W CZASIE EPIDEMII. CO ROBIĆ?

Zapraszamy na szkolenie on-line dotyczące zarządzania kancelariami radcowskimi w kryzysowej sytuacji.

Więcej
 
ZMARŁ ANDRZEJ KALIŃSKI, DZIEKAN RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W BIAŁYMSTOKU

Zmarł Andrzej Kaliński, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.

Więcej
 
Pismo Prezesa KRRP do Premiera RP

Pismo Prezesa KRRP do Premiera RP

Więcej
 
Stanowisko Prezydium KRRP z 16 marca 2020 r.

Stanowisko Prezydium KRRP z 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego

Więcej
 
Szkolenie SSN Ciepła Kredyty Frankowe

Szkolenie SSN Ciepła Kredyty Frankowe

Więcej
 
Ubezpieczenie OC radców prawnych - informacja

Nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A

Więcej
 
KOMUNKAT NR 2 z dnia 17 marca 2020r. W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNKAT NR 2 z dnia 17 marca 2020r. W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Więcej
 
Areszt Śledczy w Łodzi - informacja o wstrzymaniu widzeń

Areszt Śledczy w Łodzi - informacja o wstrzymaniu widzeń

Więcej
 
Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 marca 2020 roku - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 marca 2020 roku - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Więcej
 
Pismo Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z  rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 samorząd radców prawnych zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie działań umożliwiającym naszym koleżankom i kolegom, radcom prawnym możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie kraju.

Więcej
 
Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi - odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń

Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi - odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń

Więcej
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego - odwołanie rozpraw i posiedzeń

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi dotyczące odwołania rozpraw i posiedzeń

Więcej
 
Ważna informacja Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ważna informacja Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w związku z epidemią koronawirusa - zmiana organizacji pracy Biura Obsługi Interesanta

Więcej
 
PILNE ! PILNE! PILNE ! DKF”TYLNA14”

W związku z epidemią koronawirusa zostało zamknięte Muzeum Kinematografii i z tego powodu jesteśmy zmuszonyi odwołać planowaną na piątek 13 marca 2020 projekcję filmu „PARASITE”.

Więcej
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT

z dnia 10 marca 2020r.

W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Więcej
 
Wykłady dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z rejonu sieradzkiego w sezonie wiosennym 2020 roku.

Wykłady dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z rejonu sieradzkiego w sezonie wiosennym 2020 roku.

Więcej
 
Ankieta dotycząca tematyki LegalTech

Zapraszamy do wypełniania ankiety przygotowanej przez Komisję ds. Nowych Technologii FBE

Więcej
 
dr Józef Zych Orzecznictwo

Informacja w sprawie dostępności książek dr Józef Zych Orzecznictwo tom I i II

Więcej
 
145. Konferencja Podatkowa "Podatki dochodowe"

145. Konferencja Podatkowa "Podatki dochodowe"

Więcej
 
Aplikantka radcowska - prośba o pomoc

Pomożmy naszej koleżance Aplikantce radcowskiej!!!

Więcej
 
Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE

Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE

Więcej
 
SZKOLENIA OIRP ŁÓDŹ - INFORMACJA OGÓLNA

SZKOLENIA OIRP ŁÓDŹ - INFORMACJA OGÓLNA

Więcej
 
Seminarium „TRALIM”

Zapraszamy do rejestracji chętnych do udziału w seminarium „TRALIM”

Więcej
 
Podsumowanie kilkumiesięcznego obowiązywania „nowej” procedury cywilnej - szkolenie

Podsumowanie kilkumiesięcznego obowiązywania „nowej” procedury cywilnej (SSA Wiesława Kuberska) - zapraszamy na szkolenie

Więcej
 
Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych - szkolenie

Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych (SSN dr Helena Ciepła) - zapraszamy na szkolenie

Więcej
 
I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prawników Akademickich

Zapraszmy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prawników Akademickich.

Więcej
 
6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Zapraszamy do udziału w 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych.

Więcej
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Więcej
 
144. Konferencja Podatkowa "Podatki dochodowe"

Zapraszamy do udziału w 144. Konferencji Podatkowej "Podatki dochodowe"

Więcej
 
Projekt stażowy STUDENTS' POWER

Projekt stażowy STUDENTS' POWER na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

Więcej
 
Zostań mediatorem - szkolenie z mediacji podstawowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z mediacji podstawowych „ Zostań mediatorem” organizowane po raz 17 przez Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy.

Więcej