Aktualności samorządowe
KLUB SENIORA


 

Więcej
 
Szkolenie SSN Ciepła Kredyty Frankowe

Szkolenie SSN Ciepła Kredyty Frankowe

Więcej
 
Ubezpieczenie OC radców prawnych - informacja

Nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A

Więcej
 
KOMUNKAT NR 2 z dnia 17 marca 2020r. W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNKAT NR 2 z dnia 17 marca 2020r. W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Więcej
 
Areszt Śledczy w Łodzi - informacja o wstrzymaniu widzeń

Areszt Śledczy w Łodzi - informacja o wstrzymaniu widzeń

Więcej
 
Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 marca 2020 roku - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 15 marca 2020 roku - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w stanie zagrożenia epidemicznego i ograniczenia zadań jednostki organizacyjnej wykonującej zadania publiczne wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Więcej
 
Pismo Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z  rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym  związanym z wirusem SARS-COV-2 samorząd radców prawnych zwraca się do Państwa z prośbą o podjęcie działań umożliwiającym naszym koleżankom i kolegom, radcom prawnym możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (….) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie kraju.

Więcej
 
Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi - odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń

Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi - odwołanie terminów rozpraw i posiedzeń

Więcej
 
Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego - odwołanie rozpraw i posiedzeń

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi dotyczące odwołania rozpraw i posiedzeń

Więcej
 
Ważna informacja Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ważna informacja Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi w związku z epidemią koronawirusa - zmiana organizacji pracy Biura Obsługi Interesanta

Więcej
 
PILNE ! PILNE! PILNE ! DKF”TYLNA14”

W związku z epidemią koronawirusa zostało zamknięte Muzeum Kinematografii i z tego powodu jesteśmy zmuszonyi odwołać planowaną na piątek 13 marca 2020 projekcję filmu „PARASITE”.

Więcej
 
KOMUNIKAT W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT

z dnia 10 marca 2020r.

W SPRAWIE DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Więcej
 
Wykłady dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z rejonu sieradzkiego w sezonie wiosennym 2020 roku.

Wykłady dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z rejonu sieradzkiego w sezonie wiosennym 2020 roku.

Więcej
 
Ankieta dotycząca tematyki LegalTech

Zapraszamy do wypełniania ankiety przygotowanej przez Komisję ds. Nowych Technologii FBE

Więcej
 
dr Józef Zych Orzecznictwo

Informacja w sprawie dostępności książek dr Józef Zych Orzecznictwo tom I i II

Więcej
 
145. Konferencja Podatkowa "Podatki dochodowe"

145. Konferencja Podatkowa "Podatki dochodowe"

Więcej
 
Aplikantka radcowska - prośba o pomoc

Pomożmy naszej koleżance Aplikantce radcowskiej!!!

Więcej
 
Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE

Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE

Więcej
 
SZKOLENIA OIRP ŁÓDŹ - INFORMACJA OGÓLNA

SZKOLENIA OIRP ŁÓDŹ - INFORMACJA OGÓLNA

Więcej
 
Seminarium „TRALIM”

Zapraszamy do rejestracji chętnych do udziału w seminarium „TRALIM”

Więcej