Wykłady dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z rejonu sieradzkiego w sezonie jesiennym 2019 roku

Wykłady dla radców prawnych i aplikantów radcowskich z rejonu sieradzkiego w sezonie jesiennym 2019 roku.

TERMINARZ

30.10.2019r. - godz. 16.30

Szkolący: SSO B. Bojakowska

Temat szkolenia: Problemy i wyzwania związane z nowelizacją kpc. Przygotowanie do rozprawy i przebieg rozprawy.

Miejsce szkolenia obiekt „Kasztelanka” Sieradz, ul. Wojska Polskiego 5

 

13.11.2019r. - godz. 16.30

Szkolący: SSO B. Bojakowska

Temat szkolenia: Problemy i wyzwania związane z nowelizacją kpc. Wyrok, apelacja i egzekucja.

Miejsce szkolenia obiekt: „Zielona Weranda”, Wieluń, Widoradz 44A

 

04.12.2019r. - godz. 16.30

Szkolący: r.pr. Marek Woźniak

Temat szkolenia: Postępowanie administracyjne po zmianach 2017-2019 w praktyce organów administracji na tle:

  •   podziału nieruchomości,
  •   opłat adiacenckich,
  •   opłaty planistycznej,
  •   ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (inwestycje celu publicznego i zwykłe warunki zabudowy)                                  
  •   zatrzymania prawa jazdy i skierowania na badania lekarskie

Miejsce szkolenia obiekt „Kasztelanka” Sieradz, ul. Wojska Polskiego 5

 

Koordynator Rejonu Sieradzkiego

Radców Prawnych

r.pr. Wioletta Rogalska-Paluch