Szkolenie wyjazdowe w Hotelu Binkowski w Kielcach - dodatkowe informacje

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolnie . Zapisanie na listę uczestników szkolenia jest dokonywane dopiero po uiszczeniu opłaty i przesłaniu jej potwierdzenia na adres mailowy ewa.kawczynska@oirplodz.pl. Zapis telefoniczny lub jedynie mailowe przesłanie zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 350 zł. Kwotę tę prosimy przelać na rachunek OIRP w Łodzi w ING Banku Śląskim  numer konta : 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 lub Banku Pekao S.A. VI O/Łódź numer konta : 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w terminie 4/5 października 2019 r.  

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

Tematyka szkolenia: „Nowelizacja procedury cywilnej- najważniejsze aspekty w pracy pełnomocnika” SSR dr Krzysztof Kurosz

Informujemy, że istnieje możliwość dojazdu na miejsce wynajętym przez Izbę autokarem. Wszystkich zainteresowanych transportem zorganizowanym prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Izby tel: (42) 673 41 05 wew. 26 najpóźniej do dnia 20 września 2019 r.

Mając na względzie warunki umowy zawartej z hotelem informujemy, że rezygnacja z  uczestnictwa w szkoleniu po dniu 20 września 2019r. wiąże się z brakiem  możliwości zwrotu opłaty wniesionej za szkolenie lub obowiązkiem jej poniesienia w sytuacji zapisania się na szkolenie i nie uiszczenia do tego terminu opłaty.

Szczegółowy harmonogram szkolenia w załączeniu.