Kalendarz szkoleń dla radców prawnych Rejonu piotrkowskiego w II półroczu 2019

Kalendarz szkoleń dla radców prawnych Rejonu piotrkowskiego w II półroczu 2019

1/  Nowelizacja  Kodeksu postępowania cywilnego  -  Cz. I                        –       17.10.2019.

                                                                     r.pr. Jarosław Stasiak

2/ Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego  -  Cz. II                         –       24.10.2019.

                                                                    r.pr. Jarosław Stasiak

3/ Postępowanie administracyjne po zmianach 2017-2019 w praktyce

     organów administracji na tle: 

     - podziału nieruchomości,

     - opłat adiacenckich,

     - opłaty planistycznej,

     - ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (inwestycje

       celu publicznego i zwykłe warunki zabudowy)  -                     

     - zatrzymania prawa jazdy i skierowania na badania lekarskie - Cz. I   -     07.11.2019.

                                                               r.pr. Marek Woźniak  

4/  Postępowanie administracyjne po zmianach 2017-2019 w praktyce

      organów administracji (w zakresie  jak w pkt. 3) – Cz. II                      -      14.11.2019.

                                                                    r.pr. Marek Woźniak

 

Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Hotelu  Mercure –Vestil w Piotrkowie Tryb., Al. Armii Krajowej 22c w godzinach od 16.00  do 19.00.

 

Piotrków Tryb. 2019.08.29.                                                     Koordynator  Rejonu Piotrkowskiego

                                                                                                   r. pr. Andrzej Domański