Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych - szkolenie

Szanowni Państwo,

w imieniu Rady OIRP serdecznie zapraszam do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w Łodzi lecz poza siedzibą Izby pt. Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych uwzględniając aktualne orzecznictwo, tak SN jak i sądów niższych instancji. Szkolenie kierowane jest do członków Izby w pierwszej kolejności. W braku zapełnienia miejsc przez radców prawnych z łódzkiej Izby, zapraszamy do uczestnictwa inne osoby.

28 marca 2020 r. – Sobota g. 10.00-16.00,

SSN dr Helena Ciepła – dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych

Szkolenie omawiać będzie problematykę dochodzenia roszczeń z umów kredytów frankowych z uwzględnieniem na bieżąco aktualizowanego rzecznictwa sądów wszystkich instancji.

Szkolenie jest odpłatne w wysokości 100 zł dla członków OIRP w Łodzi i 200 zł dla innych osób. Szkolenie odbędzie się poza siedzibą Izby, w sali konferencyjnej K1 Łódzkiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej ,ul.  ks. bp. Tymienieckiego 22/24.  Limit miejsc – 200 osób, pierwszeństwo zapisu dla członków OIRP w Łodzi (w terminie do 15 marca 2020r., dla innych osób zapisy po 15 marca 2020 r.). W trakcie szkolenia przewidziany jest serwis kawowy.

Prosimy o dokonywanie zapisów na adres mailowy ewa.kawczynska@oirplodz.pl oraz wpłatę na konto Bank PeKaO S.A VI O/Łódź numer konta 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 (o zapisie decyduje dokonanie i kolejność wpłat) z dopiskiem szkolenie franki.

Przypominamy również o zbliżającym się końcu okresu „rozliczeniowego” punktów w ramach doskonalenia zawodowego (https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/przepisy-wewnetrzne/_ - link do przepisów wewnętrznych). Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach czwartkowych, których oferta pojawi się do 25 lutego a także w szkoleniach organizowanych przez KIRP. W szczególności wskazujemy na możliwość uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych (https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/ ).

Krzysztof Wójcik

Wicedziekan Rady OIRP w Łodzi