Struktura OIRP

PREZYDIUM RADY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Dziekan Rady

Grzegorz Wyszogrodzki

Wicedziekan Rady ds. Aplikacji

Robert Czapnik

Wicedziekan Rady ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiskowej

Aleksandra Grocholska-Jankowska

Wicedziekan Rady ds. Wykonywania Zawodu

Krzysztof Wójcik

Skarbnik Rady

Przemysław Zawalski

Sekretarz Rady

Marek Woźniak

RADA OIRP

 

Agnieszka Alksnin

Halina Chrzanowska

Robert Czapnik

Andrzej Domański

Przemysław Fiuk

Jakub Gajownik

Aleksandra Grocholska-Jankowska

Mieczysław Humka

Katarzyna Kranik-Saleh

Jolanta Koper-Belhabiri

Dorota Miśkiewicz-Rutkowska 

Elżbieta Niedźwiedzińska  

 

 

Igor Pasternak  

Wojciech Płóciennik  

Grzegorz Rajczak  

Wioletta Rogalska-Paluch  

Halina Rudzka  

Ewa Siwińska-Beck  

Magdalena Szablewska-Gmerek  

Jacek Wawrzynkiewicz  

Marek Woźniak  

Krzysztof Wójcik  

Przemysław Zawalski

OKRĘGOWY ZESPÓŁ WIZYTATORÓW
 
Przewodnicząca
Jolanta Koper - Belhabiri
 
Zastępca Przewodniczącej
Joanna Kulpińska - Michalak

 
Członkowie
 

Jolanta Blados

Dorota Charendarz-Śniegucka

Andrzej Kurek

Małgorzata Szukalska-Skalska

 

adres e-mail: zespol.wizytatorow@oirplodz.pl

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI


Przewodnicząca
Aleksandra Chrzanowska-Cepa

Zastępcy Przewodniczącej
Aleksandra Oszczęda-Gaj
Ewa Kisielewicz


Członkowie
Tomasz Białas  
Joanna Gawdzik-Zawalska  
Irena Gwiazda-Nowak  
Barbara Korabiewska  
Emilia Krasoń  
Justyna Kwiecińska-Tamioła  
Ilona Maćkiewicz  
Magdalena Modro-Prym  
Katarzyna Mróz  
Barbara Nowicka-Dyśko  
Kamil Walczak  
Izabela Włodarska

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI


Przewodniczący
Włodzimierz Wolniak

Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Szczygielska

Sekretarz
Witold Magin


Członkowie
Dariusz Gałwiaczek
Monika Głowacka
Anna Kaczmarek
Grażyna Lisiecka
Agnieszka Szymanek-Skępiec  
Agnieszka Talar  
 

Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Łodzi
Tomasz Jankowski

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi:

Karolina Zytek
Marta Krajewska
Piotr Adamas
Filip Wasiński
Lena Wojciechowska-Kaczmarek
Michał Raj

 

Rejon I

Piotr Adamas
Robert Aleksandrzak
Piotr Andrzejewski
Michał Araszkiewicz
Daniel Bajda
Agnieszka Barczyńska
Jakub Bartczak
Magdalena Bartochowska
Kamil Boncler
Łukasz Bonisławski
Dominik  Butlański
Piotr  Cepa
Dorota Charendarz-Śniegucka
Halina  Chrzanowska
Aleksanda  Chrzanowska-Cepa
Magdalena Czaplińska
Robert  Czapnik 
Anna  Dorman
Paulina  Dorman-Okońska 
Agnieszka  Działkowska 
Aleksandra Falana 
Przemysław  Fiuk 
Grzegorz  Frajman 
Jakub  Gajownik 
Adam  Głąb 
Monika  Głowacka
Aleksandra  Goździk 
Aleksandra  Grocholska-Jankowska
Irena  Gwiazda-Nowak
Tomasz Jankowski 
Radosław  Jeżak 
Paweł  Jóźwiak 
Małgorzata Kaczorowska

 

Rejon II

Patrycja  Kimla-Holka 
Adam  Klimczak
Jarosław Klimek 
Czesława  Kołuda
Barbara  Korabiewska
Edyta  Kowalska 
Marta  Krajewska
Magdalena  Krakowiak
Emilia  Krasoń
Antoni  Krzemieniewski
Paweł Jan  Kuśmierek
Katarzyna  Lamperska 
Jarosław  Luszyński 
Maciej  Łokaj 
Witold  Magin 
Adam  Majka 
Dorota  Malec 
Bartosz  Marchel 
Dariusz  Markowski 
Piotr  Marynowicz
Piotr  Mikołajczyk 
Anna  Mlostoń-Olszewska 
Magdalena  Modro-Prym 
Katarzyna  Mróz 
Aleksandra  Niedziałek 
Elżbieta  Niedźwiedzińska
Barbara Nowicka-Dyśko
Dariusz  Ojrzyński 
Krystyna  Olborska 
Aleksandra  Oszczęda-Gaj 
Igor  Pasternak
Sylwia  Pastwa
Marek  Pilc 

Rejon III

Wojciech  Płóciennik
Michał Raj 
Grzegorz Rajczak 
Sebastian  Rubin 
Marek  Rydecki 
Ewa  Siwińska-Beck 
Monika  Sołtyszewska 
Jacek  Sroczyński
Jarosław  Stasiak 
Ewa  Stompor-Nowicka 
Izabela  Szewczyk 
Agnieszka  Szymanek-Skępiec 
Ilona  Śniegucka-Wolniak
Magdalena  Śniegula 
Agnieszka  Talar
Piotr  Tosik
Dorota  Trzepałkowska 
Joanna  Urbaniak 
Jacek  Wasilewski 
Jacek  Wawrzynkiewicz
Karolina  Więclewska-Cichońska
Konrad  Wilijewicz 
Lech  Witkowski 
Izabela  Włodarska
Włodzimierz  Wolniak
Marek  Woźniak 
Krzysztof  Wójcik 
Jerzy  Wysoczyński 
Grzegorz Wyszogrodzki 
Ewa  Zapieraczyńska
Przemysław  Zawalski 
Włodzimierz  Zawisza 
Karolina  Zytek

 

Rejon IV

Agnieszka  Alksnin 
Bogusława  Dąbrowska 
Andrzej  Domański 
Marek  Drzazga 
Michał  Frączek 
Dariusz  Gałwiaczek 
Joanna  Gawdzik-Zawalska 
Bronisław  Kachnikiewicz 
Paweł  Kędziora 
Ewa  Kisielewicz 
Jolanta  Koper-Belhabiri 
Justyna  Kwiecińska-Tamioła 
Ilona  Maćkiewicz
Katarzyna  Marchewka 
Wiesława  Martynowska 
Anetta  Nowak-Uss 
Sławomir  Obara 
Anna  Pisarek 
Robert  Supeł 
Jolanta Szczepańska-Fiuk
Małgorzata  Szczygielska 
Magdalena  Tłoczek 
Waldemar  Wiatr 
Lena Wojciechowska-Kaczmarek 

Rejon V

Arkadiusz  Cieślak 
Agnieszka  Dudek-Golec 
Tomasz Marcin  Kos 
Grażyna  Lisiecka 
Maria Mroczek 
Mirosław Pluta 
Michał  Poradziński 
Wioletta  Rogalska-Paluch 
Halina  Rudzka 
Magdalena  Szablewska-Gmerek
Małgorzata  Szukalska-Skalska
Kamil  Walczak 
Monika  Witczak 

 

Rejon VI

Tomasz Białas
Mieczysław  Humka 
Anna  Kaczmarek 
Katarzyna  Kranik-Saleh 
Maria  Krzemińska-Baranowska 
Wanda  Lebioda 
Jolanta  Miśkiewicz 
Dorota  Miśkiewicz-Rutkowska 
Tomasz  Rykowski 
Włodzimierz  Zarychta 

Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Agnieszka Alksnin
Łukasz Bonisławski
Halina Chrzanowska
Robert Czapnik
Andrzej Domański
Mieczysław Humka
Bronisław Kachnikiewicz
Czesława Kołuda
Antoni Krzemieniewski
Marek Pilc
Wojciech Płóciennik
Wioletta Rogalska-Paluch
Magdalena Śniegula
Jacek Wawrzynkiewicz
Grzegorz Wyszogrodzki
Przemysław Zawalski

 

Przedstawiciel aplikantów radcowskich na Krajowy Zjazd Radców Prawnych

aplikantka I roku Dominika Pacholska.

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych

Ewa Stompor-Nowicka